پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

لطفا جهت ثبت نام در کارگاه نجوم فرم ثبت نام زیر را تکمیل و ارسال نمایید .

  • لطفا در کادر زیر عدد 1 را وارد کنید .

  • قیمت: 4,000,000 ریال تعداد/مقدار :
HomeSpeakersTicketContact