پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی

کارگاههای آموزشی (15 سال به بالا)

کارگاههای آموزشی (15 سال به بالا)

 • PCR
 • عصاره گیری
 • کشت باکتری
 • کشت سلول
 • تکنیک الایزا
 • بیوتکنولوژی آرایشی بهداشتی
 • محلول سازی
 • مقاله نویسی
 • گیاهان دارویی
 • مهندسی پروتئین

کارگاه تخصصی PCR و الکتروفورز ویژه دانش آموزان

 • میزان هزینه

  هزینه برای دانش آموزان مدارس دکترمحمدشفیعی 9,000,000 ریال و دانش آموزان سایر مدارس 20,000,000 ریال لطفا عدد یک را در مستطیل مورد نظر خود وارد نمایید
 • قیمت: 9,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  برای دانش آموزان مدارس دکترمحمدشفیعی
 • قیمت: 20,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  برای دانش آموزان سایر مدارس

HomeSpeakersTicketContact