پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

دوره های تخصصی ( از 14 سال به بالا)

 دوره های تخصصی ( از 14 سال به بالا)

  • بیوتکنولوژی گیاهی
  • بیوتکنولوژی پزشکی
  • بیوتکنولوژیمحیط زیست
  • مهندسی ژنتیک
  • بیوتکنولوژی میکروبی
  • سرطان و سلولهای بنیادی
  • ژن تراپی (ژن درمانی )
  • بیوتکنولوژی در صنایع آرایشی و بهداشتی

فرم ثبت نام دوره های تخصصی ( از 14 سال به بالا )

  • لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید

HomeSpeakersTicketContact