پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

ثبت نام در کارگاههای دانشجویی

دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد واحد نجف آباد پس از ثبت نام در این سایت و واریز وجه میتوانید از طریق کلیک بر روی اینجا وارد پنل ثبت نام در وب سایت دانشگاه آزاد واحد نجف آباد شوید و ثبت نام خود را در آنجا نیز انجام دهید.

کارگاه تخصصی PCR و الکتروفورز

 • میزان هزینه

  هزینه برای دانشجویان دانشگاه آزاد نجف اباد 9,000,000 ریال و سایر دانشجویان 20,000,000 ریال لطفا عدد یک را در مستطیل مورد نظر خود وارد نمایید
 • قیمت: 9,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  برای دانشجویان دانشگاه واحد نجف آباد
 • قیمت: 20,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  برای سایر دانشجویان

کارگاه آموزشی تئوری و عملی کشت سلول جانوری

 • میزان هزینه

  هزینه برای دانشجویان دانشگاه آزاد نجف اباد 20,000,000 ریال و سایر دانشجویان 30,000,000 ریال لطفا عدد یک را در مستطیل مورد نظر خود وارد نمایید
 • قیمت: 20,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  برای دانشجویان دانشگاه واحد نجف آباد
 • قیمت: 30,000,000 ریال تعداد/مقدار :
  برای سایر دانشجویان
HomeSpeakersTicketContact