پلی کلینیک تخصصی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی
09130913478

ثبت نام اولیه در بخش دانش آموزی

لطفا بر روی عنوان دوره  مورد نظر کلیک کرده و فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.

  1 – پکیج  جامع مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

 • هر ترم سطح  یک    از 7   الی 9   سال قیمت  39,500,000 ریال
 • هر ترم سطح  دو     از 10 الی 12  سال قیمت  39,500,000 ریال
 • هر ترم سطح  سه   از 13 الی 15  سال قیمت  39,500,000 ریال
 • هر ترم سطح  چهار  از 16 الی 18  سال قیمت  39,500,000 ریال

   ——————————————————————————————————————

 2 – دوره های ترمیک کوتاه مدت مدرسه ترمیک بیوتکنولوژی

 • هر ترم سطح  یک    از 7   الی 9   سال قیمت  8,000,000 ریال
 • هر ترم سطح  دو     از 10 الی 12  سال قیمت  10,000,000 ریال
 • هر ترم سطح  سه   از 13 الی 15  سال قیمت  15,000,000 ریال
 • هر ترم سطح  چهار  از 16 الی 18  سال قیمت  20,000,000 ریال

   ————————————————————————————————————————————————————-

    3 – دوره های تخصصی ( از 14 سال به بالا)

 • بیوتکنولوژی گیاهی
 • بیوتکنولوژی پزشکی
 • بیوتکنولوژی محیط زیست
 • مهندسی ژنتیک
 • بیوتکنولوژی میکروبی
 • سرطان و سلولهای بنیادی
 • ژن تراپی (ژن درمانی )
 • بیوتکنولوژی در صنایع آرایشی و بهداشتی

   —————————————————————————————————————————————

     4 – دوره های نظری

 • آمار کاربردی در  R
 • مبانی مدل سازی زیستی
 • آنزیم شناسی
 • جلبک شناسی
 • تجاری سازی در زیست فناوری
 • ایمنی شناسی
 • قارچ شناسی
 • زیست فناوری نفت

   —————————————————————————————————————————————

کارگاههای آموزشی (15 سال به بالا)

 • PCR
 • عصاره گیری
 • کشت باکتری
 • کشت سلول
 • تکنیک الایزا
 • بیوتکنولوژی آرایشی بهداشتی
 • محلول سازی
 • مقاله نویسی
 • گیاهان دارویی
 • مهندسی پروتئین

   —————————————————————————————————————————————

دوره های فصلی

   —————————————————————————————————————————————

انجام پروژه ها جهت رزومه سازی

   —————————————————————————————————————————————

پکیج دوره پژوهشی

 

HomeSpeakersTicketContact